Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

'Verder met Vesting Muiden'

12 juni 2018

Door MTD landschapsarchitecten wordt met een participatief communicatieproces gewerkt aan een herstelplan voor de Vesting Muiden. Hiertoe zijn er op 27 maart en 9 mei 2018 informatiemarkten gehouden, waar Frank Meijer en Mathé van Kranenburg van het bureau (direct) omwonenden, geïnteresseerden en stakeholders informeerden. In een aantal thematische werksessies werd aan deze groep gericht om input gevraagd met betrekking tot het herstelplan voor de oostelijke vestingwallen van Muiden. Dit plan vormt een uitwerking van de Visie openbare ruimte voor de Vesting Muiden, welke in 2014 door het bureau werd opgesteld.

Vertrekpunt voor het participatieproces is een voorlopig ontwerp dat is opgesteld voor de bastions en courtines van de oostelijke vestingwallen. Tijdens de informatiemarkten is met (direct) omwonenden, geïnteresseerden en stakeholders van gedachten gewisseld over de inrichting; over materialisering, beplanting en het gebruik.
Op dit moment wordt het voorlopig ontwerp op basis van de verkregen informatie voor een eerste fase verder uitgewerkt en geconcretiseerd tot tot een definitief ontwerp. In een tweede fase zal voor het Vestingplein een gedetailleerd inrichtingsplan worden opgesteld.
Het herstelplan voor de openbare ruimte van de Vesting valt binnen het project ‘Verder met de Vesting Muiden’. Door MTD landschapsarchitecten is in dit licht een visie opgesteld om de vesting en haar karakteristieke onderdelen als vestingwallen, bastions en courtines, waar mogelijk te behouden en versterken en tegelijkertijd een eigentijdse laag toe te voegen. Hiermee worden de cultuurhistorische en natuurwaarden beter beleefbaar en worden de gebruikswaarden van de vestingwallen voor de inwoners van de stad versterkt.
Inspiratiebron voor de ontwikkeling vormt de historische kaart van de Stelling van Amsterdam uit 1877. Deze verbeeldt de essentie van de vesting en vertelt de ontwikkelingsgeschiedenis. Door terug te grijpen naar deze historische situatie wordt het eigen unieke karakter van de plek versterkt en wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek geheeld en leesbaar gemaakt.